Inventering av branschen gummiproduktion i Stockholms län

I Stockholms län har 109 gummiproduktionsanläggningar identifierats. Av dem har Länsstyrelsen riskklassat 24 stycken. Länsstyrelsens inventering av anläggningar för gummiproduktion i Stockholms län har till syfte att kartlägga förekomst av misstänkt förorenade områden på grund av tidigare användning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Inventeringen omfattar identifiering, arkivstudier och intervjuer samt riskklassning enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas 1. Denna kartläggning har pågått under 2014–2015.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__35&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss