Aktuella vädervarningar i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hydromorfologisk modellering av risk för båtinducerad stranderosion i Stockholms skärgård

Under 2014 fick AquaBiota uppdraget från Länsstyrelsen i Stockholm att klassa länets 130 kustvattenförekomster med avseende på parametern ”vågregim” som ingår i kvalitetsfaktorn ”hydrografiska villkor”. De har inom uppdraget utvecklat två modeller för beräkning av vågregim och dess avvikelser från referensförhållandena (svall- och avsänkningseffekter). Resultaten ger en första indikation på omfattningen av potentiellt påverkade strandlinjer och utgör ett första försök att klassa hydromorfologi i länets kustvatten enligt vattendirektivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__30&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss