Fjärde jämställdhetsdelmålet: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra - länsstyrelsernas samordning av insatser

År 2011 fick länsstyrelserna över hela landet i uppdrag av regeringen att under perioden 2011–2014 ge stöd till samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka att kvinnor utsätts för mäns våld, att barn utsätts för eller bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I den här nationellt övergripande slutrapporten redovisas länsstyrelsernas arbete med uppdraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__24&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss