Bottenfauna i Stockholms län 2014 - en undersökning av profundal- och sublitoralfauna i Garnsviken, Norrviken och Orlången

En bottenfaunaundersökning gjordes i sjöarna Garnsviken, Norrviken och Orlången i Stockholms län under hösten 2014. Bottenfaunans påverkan av eutrofiering under-söktes och klassades enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Även påverkan av miljögifter i form av missbildningar hos djuren undersöktes. Indexvärden samt bedömningar av tillstånd och status redovisas i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__13&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss