Ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län

Rapporten utgörs av en inventering och analys av ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län som genomfördes 2006–2015. Analysen ingår i Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet och genomförs inom ramen för den nationella satsningen ”Åtgärdsprogram för hotade arter”. Arbetet förväntas bidra till uppfyllelsen av de nationella miljömålen (i synnerhet det sextonde miljömålet, ”Ett rikt växt och djurliv”).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__1&context=39