Vattenväxter i sjöar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

I det gemensamma delprogrammet Vattenväxter i sjöar samarbetar länsstyrelser som inventerar vattenväxter i syfte att bedöma sjöarnas ekologiska status med hjälp av Vattendirektivets regelverk. Ett annat syfte kan vara att kartlägga naturvärdena i sjön. I föreliggande rapport har Frauke Ecke vid Institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm utvärderat vad som gjorts hittills i programmet och gett rekommendationer för fortsatt verksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__96&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss