På tal om kvinnor och män - Stockholms län 2014

Tillgång till kunskap om kvinnors och mäns situation är en förutsättning för att bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete. Ett viktigt kunskapsområde är könsuppdelad statistik, eftersom det bidrar till att synliggöra skilda levnadsvillkor för kvinnor och män. Med denna skrift vill Länsstyrelsen öka kunskapen om kvinnor och mäns skilda levnadsvillkor i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__64&context=39