Övervakning av miljögifter i Bällstaån 2011–2012

Länsstyrelsen Stockholm och miljöförvaltningen i Stockholms stad har övervakat halter av miljögifter i Bällstaån. Halter av benso(g,h,i)perylen, bens(b)fluoranten, perfluoroktansulfonat (PFOS), fluoranten och zink har påträffats i sådana höga halter att god vattenkvalitet för dessa ämnen inte uppnås i Bällstaån. Åtgärder behöver nu sättas in i avrinningsområdet för att uppnå god vattenkvalitet för dessa ämnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__63&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss