Outnyttjade detaljplaner för bostäder - lägesbild i 13 av länets kommuner i mars 2014

Länsstyrelsen har inventerat icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål. I rapporten redovisas en studie av varför byggandet i en del projekt där detaljplanerna är färdiga inte startar. Projekt i hälften av länets kommuner har studerats och rapporten baseras till stor del på intervjuer med byggherrarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__62&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss