Lavar på kulturbyggnader

I takt med att antalet omålade byggnader och gärdesgårdar minskar i landskapet försvinner växtplatserna för ett antal hotade lavar. Rapporten redovisar resultaten från en inventering som gjordes 2013 av vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik i Södermanlands, Stockholms, Västmanlands och Uppsala län. Rapporten ingår i länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram för hotade arter och ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__40&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss