Landskapsekologisk analys asknätfjäril - Stockholms län, Norrtälje kommun

Asknätfjärilen är klassad som starkt hotad i den svenska rödlistan och är också med på den internationella rödlistan. En orsak är att artens miljöer är på väg att försvinna. Rapporten beskriver resultaten av en landskapsekologisk analys för asknätfjäril genomförd i förekomstområdet i Stockholms län. Syftet är att identifiera nya platser där förutsättningar finns för arten, baserat på en analys av miljövariabler på kända fyndplatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__4&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss