Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2013

Medins Biologi AB har fått i uppdrag av Märstaåns vattensamverkan att undersöka kiselalger på fem lokaler år 2013. Undersökningen är en del av den regionala miljöövervakningen och syftar till att övervaka miljötillståndet i vattendragen i Märstaåns avrinningsområde samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__26&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss