Jämställdhetsintegrering - strategi för Stockholms län 2014-2018

Denna strategi syftar till att ge en länsövergripande lägesbeskrivning, prioriteringar, målsättningar och indikatorer för uppföljning av det fortsatta jämställdhetsarbetet. Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Medvetenheten inom de offentliga verksamheterna om detta behov och kunskapen om jämställdhetsintegrering har fortsatt att öka. För att driva på jämställdhetsarbetet ytterligare behövs strategin som en gemensam utgångspunkt och riktning för länets aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__25&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss