Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av asknätsfjäril i Norrtälje kommun, 2013

År 2013 återinventerades förekomsten av asknätsfjärilen på samtliga kända lokaler i de norra delarna av Norrtälje kommun. Inventeringen syftade även till att finna fler lämpliga miljöer för värdväxter för den hotade arten och resultaten kommer att fungera som underlag för kommande röjningsinsatser. Inventeringen visar att antalet larvkolonier har minskat något i Norrtälje kommun jämfört med år 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__20&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss