Handbok i regional samverkan - erfarenheter från Innovationskraft Sthlm

Den här rapporten utgår från lärdomar av arbetet med Innovationskraft Sthlm, som handlar om regional samverkan för att skapa gemensamma målbilder, strategier och åtgärder kring hur innovationsförmågan i Stockholmsregionen kan förstärkas. Rapporten kan användas som en handbok och fokuserar på hur processen har bedrivits för att ta fram en regional innovationsstrategi, identifiera insatsområden och konkretisera dem i ett handlingsprogram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__16&context=39