Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå

Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram som syftar till att samordna miljöövervakningen. Det gemensamma delprogrammet heter ”Exploatering av havsstränder”. Länsstyrelserna från samtliga kustlän har deltagit i arbetet. Övriga deltagare har varit Metria, SCB, SLU och Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__12&context=39