Biotopdatabas för Stockholmsregionen

Folder som beskriver behovet av och arbetssättet för att ta fram en regional biotopdatabas. Foldern är framtagen på uppdrag av det regionala miljömålsrådet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__7&context=39