Stöd till barn i riskutsatta miljöer - en kartläggning över idéburen sektors stöd (ny upplaga)

Det finns många aktörer som erbjuder stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykiska funktionshinder och/eller våld. Här presenteras den kartläggning som genomfördes under hösten 2013 i syfte att utforska vilka idéburna aktörer som är verksamma inom området stöd till barn i riskutsatta miljöer och deras familjer i Stockholms län. (Ny upplaga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__105&context=39