Stockholm 2025 - världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

Stockholmsregionen har ett högt mål – att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. Vi kommer att lägga mycket kraft och möda på att nå positionen. Hur det ska ske konkretiseras i fem handlingsprogram som här presenteras i korthet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Konkurrens
  • Kunskap
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__111&context=39