Småsvalting i Mälaren – läge och trender i Stockholms län 2012

Inventering sommaren 2012 av fyra tidigare kända lokaler för småsvalting i Mälaren inom Stockholms län. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter, där den starkt hotade och i östersjöregionen endemiska småsvaltingen ingår.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__95&context=39