Nutid och framtid 2013:5. Små skillnader mellan män och kvinnor i arbetspendlingen

Traditionellt finns uppfattningen att män pendlar både mer och längre till arbete och studier än vad kvinnor gör. Denna studie bekräftar att det finns skillnader, men att de är relativt små – oavsett om man tittar på antal pendlare, pendlingssträcka eller uppskattad restid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__79&context=39