Nutid och framtid 2013:2. Pendlingsmönstren i Stockholms län

Stockholmsregionen har en dynamisk arbetsmarknad med omfattande pendling såväl inom som utom länet. I en ny sammanställning kartläggs nu dessa resor samt deras betydelse för regionens utveckling. – Med en förväntad framtida kompetensbrist i Stockholms län blir det ännu viktigare att underlätta rörligheten i regionen, säger Kjell Haglund, analyschef på Länsstyrelsen. Det har länge varit känt att Stockholmsregionens arbetsmarknadsområde är betydligt större än själva länet. Betydande in- och utpendling sker till andra län. Samtidigt är det viktigt att understryka att de riktigt stora pendlingsströmmarna sker över kommungränserna inom länet. Av sammanställningen framgår också att det är stora skillnader mellan länets olika kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__76&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss