Jämställd tillväxt, november 2013

I nyhetsbrevet Jämställd tillväxt kan du följa arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Nyhetsbrevet utkommer cirka fyra gånger per år. Övergripande mål: ”Länet ska vara en globalt ledande och attraktiv tillväxtregion med jämställda livsvillkor för kvinnor och män och en hållbar utveckling som bevarar goda levnadsförhållanden för kommande generationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__38&context=39