Framtidens transportsystem, januari 2013

Trafikverket och Länsstyrelsen upprättar långsiktiga planer för insatser i vägar, järnvägar, kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur. Nyhetsbrev om den pågående åtgärdsplaneringen för Stockholms län 2014–2025.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__26&context=39