Förutsättningar för länstäckande vegetationsdata i Stockholms län - redovisning av enkätundersökning till länets kommuner

Rapporten redovisar resultat av en enkätundersökning som under februari och mars 2013 besvarades av kommunerna om vilka vegetationsdata som finns tillgängliga i kommunerna idag och hur de används.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__24&context=39