Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Beräkning av utsläpp och effekter i recipienten i Stockholms län

I rapporten redovisas en grundläggande analys av hur reningsverken i Stockholmsregionen påverkar kustrecipienten. I projektet har en kopplad modell kallad HOME Vatten använts. I studien undersöktes 20-årsperioden 1990-2010 i syftet att se hur modellen svarade på den storskaliga kväverening som infördes under 1995-1998. Därefter studerades 4 framtidsscenarier som representerade tänkbara utvecklingar i regionen 2010-2030, med fokus på slutet av perioden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__9&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss