Bällstaåns vattenkvalitet 1997-2012

Sedan 1997 har Länsstyrelsen bedrivit vattenkemisk provtagning i Bällstaåns mynning. Resultaten visar bland annat att näringshalterna är oförändrat höga men att halterna av flera metaller har minskat något.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__8&context=39