Ägardirektiv i allmännyttan: Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

I januari 2011 trädde en ny lag som gäller för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att bolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer och att ägaren ska ställa rimliga avkastningskrav på bolaget. Den här rapporten ger en överblick över vad ägardirektiven för de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms län innehåller och hur de har ändrats sedan lagen trädde i kraft.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__2&context=39