Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015

I denna gemensamma strategi och handlingsplan har ytterligare ett steg tagits gällande samverkan och samsyn i ANDT-arbetet. Syftet är att, utifrån en kartläggning av det regionala ANDT-arbete som pågår, gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet och att bidra till att den nationella ANDT-strategin ska bli verklighet i Stockholms län. För de utvecklingsområden som ska prioriteras har en handlingsplan tagits fram som tydliggör vad som ska göras och av vem. Fokus är på det förebyggande arbetet snarare än på det som görs inom vård och behandling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__98&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss