Storsjöns vattenväxter - redovisning av en inventering 2011

I augusti 2011 inventerades vattenväxterna i Storsjön, Värmdö kommuns största sjö. Sjön är känd för sitt klara vatten och sin fina vattenkvalitet. Ur vattenväxtsynpunkt visade den sig vara en artrik sjö med frodig undervattensvegetation och förekomst av sällsynta arter. Det mest anmärkningsvärda var stora mängder av både den rödlistade bandnaten och den kolonibildande cyanobakterien sjöplommon. Troligen fanns också den rödlistade systerarten sjöhjortron, men de insamlade beläggen kunde inte helt säkert artbestämmas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__97&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss