Överdäckningar - en kunskapsöversikt

Idag pågår och planeras för flera projekt i Stockholms län där trafikleder byggs över, så kallade överdäckningar, i syfte att skapa ny mark att bebygga eller få bort barriärer i samhället. Projekt med en överdäckning innehåller ofta flera komplexa frågeställningar, bland annat utifrån att marken utgör både tunnelkonstruktion och grund för den ovanliggande bebyggelsen – den enes tak, den andres golv. Denna rapport är en sammanställning över aktuell kunskap kring överdäckningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__70&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss