Makrofytinventering i fem sjöar i Stockholms län 2011 - Garnsviken, Väntholmsviken, Tullingesjön, Albysjön och Sörsjön

Rapporten presenterar vattenväxtinventeringar från fem sjöar i Stockholms län: Garnsviken, Väntholmsviken, Tullingesjön, Albysjön och Sörsjön. Inventeringarna har följt den metodik som används för att fastställa så kallad ekologisk status, vilket används för att bestämma sjöns biologiska kvalitéer och för att avgöra om vattenvårdsåtgärder behöver sättas in. I Sörsjön gjordes dessutom en inventering av stormusslor och en naturvärdesbedömning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__53&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss