Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från länsstyrelserna

I denna skrift sammanfattar länsstyrelserna kunskapsläget kring klimatförändringarna och ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunerna kan, bör och ska ta hänsyn till de nya klimatförutsättningar före, under och efter den fysiska samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen. Rapporten kommer att finnas i tryckt form på seminariet "Hur gör man i praktiken? Erfarenheter och stöd i det kommunala klimatanpassningsarbetet" på Länsstyrelsen den 18 april.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__37&context=39