Inventering av potentiellt värdefulla ängs- och betesmarker på Lovön 2011

Rapporten presenterar en ängs- och betesmarksinventering för Lovön. Inventeringen visar att Lovön har många olika typer av betesmarker. Vissa betesmarker är fina och välhävdade, andra hårt betade och upptrampade rasthagar, insådda åkrar eller helt övergivna betesmarker. Lovön har tillsammans med Kärsön och omgivande öar samlade höga natur-, kultur- och rekreationsvärden och finns därför med i Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I regeringens tillståndsbeslut för Förbifart Stockholm förutsätts i konsekvens därmed att området skyddas genom inrättande av natur- och/eller kulturreservat. Föreliggande rapport utgör ett värdefullt underlag till Länsstyrelsens arbete med att bilda ett natur- och/eller kulturreservat i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__34&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss