Full fart framåt utan växthusgaser - färdplan 2050 för Stockholms län

Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett underlag till en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Sammanställningen är Stockholms läns bidrag till hur visionen kan nås. Sammanställningen baseras på dialoger med aktörer i regionen, och speglar regionens tankar och idéer, möjligheter och hinder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Samhälle
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__23&context=39