Försurningsläget i Stockholms läns sjöar - plan för åtgärder 2011–2015

Publikationen beskriver hur den framtida kalkningsverksamheten ska utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok. Planen utgör underlag för att höja kvaliteten och anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen. Åtgärdsplanerna ska dessutom vara ett underlag för Naturvårdsverkets redovisning av kalkningsverksamheten till regering och riksdag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__22&context=39