Ung på bostadsmarknaden - exempel på kommunala insatser för unga i Stockholms län

Rapporten finns endast som pdf. Unga är den grupp som enligt Bostadsmarknadsenkäten 2011 har det svårast att få en bostad. Därför har Länsstyrelsen i Stockholms län kartlagt hur länets kommuner arbetar för att få fram bostäder för unga. Resultatet visar att det är stor spännvidd på kommunernas insatser men att de flesta görs av de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__135&context=39