Tillsyn av bostadsstiftelser - granskning av 41 bostadsstiftelser 2010-2011

Finns endast som pdf. Syftet med den här granskningen har varit att kartlägga problem som förekommer i förvaltningen av bostadsstiftelser. Resultatet visar att kompetens och ambitionsnivå hos stiftelsernas styrelser och förvaltare måste höjas framför allt mot bakgrund av att stiftelserna står för en betydande del av de lägenheter som förmedlas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Föreningar
  • Kulturmiljö
  • Näringsliv
  • Samhällsplanering
  • Stiftelser

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__133&context=39