Tema nyanlända - slutrapport. Etablering utifrån ett helhetsperspektiv

Tema Nyanlända har varit ett regionalt projekt inom området nyanlända flyktingars etablering. Genom en samordnad kunskapsinsamling, informationsspridning och omvärldsbevakning har Tema Nyanlända gjort det möjligt för projektresultat och erfarenheter att få större genomslag och leda till långsiktig förändring. Den här rapporten sammanfattar Tema Nyanländas tre temarapporter ”Ett tryggt boende för alla”, ”Utan hälsa, ingen etablering" samt ”Nyanländas arbetsmarknadsetablering".

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__130&context=39