Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län 2011

Finns bara som pdf. Rapport från en inventering 2011 av fyra tidigare kända lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren inom Stockholms län. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__113&context=39