Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län

Syftet med rapporten Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län är att öka medvetenheten hos beslutsfattare och en intresserad allmänhet om vilka hot som finns mot Stockholms läns dricksvattenförsörjning, inklusive klimathot och vilka sårbarheter som finns samt vilken typ av åtgärder som är nödvändiga att vidta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__107&context=39