Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimat - kortversion

Länsstyrelsen gav år 2010 SGI och SMHI i uppdrag att ta fram en regional klimatsammanställning samt utifrån den översiktligt bedöma områden med risk för skred, ras, erosion och översvämning. Detta är en kortversion av rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__106&context=39