Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplanering

Länsstyrelserna har i uppdrag att ge kommunerna råd, information och underlag i deras arbete med bostadsförsörjningen. Under 2010 har länsstyrelserna i Skåne län och Stockholms län deltagit i ett av de pilotprojekt, Kontinuerlig översiktsplanering i storstadsmiljö, som har ingått i regeringens kompetenssatsning kring tillämpningen av plan- och bygglagen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__104&context=39