Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 2010

Finns endast som pdf. Rapporten beskriver en utveckling av den nationella miljöövervakningsmetodiken NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) i syfte att följa exploatering och annan markanvändning längs med sötvattenstränder. Resultatet visar att NILSmetodikens flygbildsinventeringar till viss del kan användas för att kostnadseffektivt övervaka utvecklingen vid sötvattenstränder på regional nivå. Arbetet har utförts under år 2009 och 2010 på Länsstyrelsen i Stockholms län och SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__97&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss