Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Dessa nationella riktlinjer har tagits fram i samarbete med Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT). De ska kunna användas av alla kommuner, landsting och myndigheter med flera. Syftet är att ge stöd till de aktörer som inte har egna enheter eller grupper som arbetar särskilt mot prostitution och människohandel och som har begränsad eller ingen erfarenhet alls av dessa ärenden. Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda hem en pdf.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__81&context=39