Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, januari 2011

Finns endast som pdf. Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Konkurrens
  • Samhälle
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__55&context=39