Effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur - verktyg för samverkan

Den här idéskriften är en fortsättning på den gemensamma ambitionen att effektivisera planeringsprocesserna för utbyggnaden av transportinfrastrukturen i Stockholms län. Projektet har genomförts med stöd av europeiska regionalfonden inom det gemensamma projektet SATSA – Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen under perioden år 2009 till år 2011. Parterna i SATSA är Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket, Storstockholms lokaltrafik AB (SL), SLL Tillväxt miljö och regionplanering (TMR) samt Stockholms stad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__19&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss