Bottenfauna i Stockholms län 2010 - en undersökning av åtta lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjölitoral

Finns endast som pdf. Rapporten presenterar resultaten från en inventering av bottenfaunan i 12 lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Bedömning och klassificering av bottenfaunans biologiska status har skett i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (2007). Undersökningen har även syftat till att följa upp den biologiska effekten av genomförda kalkningar i sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__10&context=39