Tyresån - åtgärdsprogram 2010-2015

Tyresåns sjösystem har ett drygt trettiotal sjöar, från skogsbygd till tätort. Sjösystemet har höga naturvärden och sjöarna utnyttjas i stor utsträckning av det rörliga friluftslivet. Tyresåns vattenvårdsförbund redovisar här åtgärdsförslag för att minska övergödning, att öka den biologiska mångfalden och förbättra för det rörliga friluftslivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__105&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss