Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län 2010

Inventering av tre tidigare kända lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren inom Stockholms län. Asknäsviken, Sandudden och en lokal i närheten av Lundhagsbadet omfattades av inventeringen. Småsvalting påträffades vid samtliga lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__96&context=39